Hlavní obsah

abajo

Příslovce

  1. dolůcuesta abajoz kopce, ze svahurío abajopo proudu řeky
  2. dole
  3. níže

Vyskytuje se v

abajo: abajo depod

boca: boca abajo(ležící) na břiše

agua: agua abajopo řece dolů, s proudem, po vodě

cabeza: cabeza abajohlavou dolů

cuesta: cuesta abajo/arribaz/do kopce

ver: véase más abajoviz níže

břicho: posición boca abajoleh na břiše

hlava: cabeza abajohlavou dolů

pata: de (los) pies a (la) cabeza, de arriba abajood hlavy k patě úplně, komplet

poloha: posición boca abajo, med. posición decúbito pronopoloha na břiše

prohledat: registrar de arriba abajoprohledat odshora dolů

proud: ir río abajo/arribaplout po proudu/proti proudu

přejet: revisar de arriba abajopřejet od hlavy až k patě

dole: en la página 8 abajona straně 8 dole

dolů: cuesta abajodolů z kopce

kopec: cuesta abajo/arribaz/do kopce

ležet: estar boca abajo/boca arriba/de costadoležet na břiše/zádech/boku

od, ode: mirar de (los) pies a (la) cabeza/de arriba abajoprohlížet si od hlavy k patě

svrchu: de arriba abajo, de alto a bajosvrchu dolů prohlédnout si co ap.

plocha: ir cuesta abajo, tambalearbýt na šikmé ploše