Hlavní obsah

bien

Vyskytuje se v

base: a base de bienvydatně, pořádně

bien: bienesmajetek, statky, prostředky

caer: caer bien/mal a algnbýt/nebýt sympatický komu

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

equipo: bienes de equipostrojní zařízení, přístrojové vybavení, výrobní prostředky

estar: está bien(tak) dobře přitakání

ganancial: bienes ganancialesspolečný majetek manželů

ir: ir bienjít dobře, dařit se práce ap.

mal: mal que bienjakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.

más: más bienspíše

mirado: bien/mal miradodobře/špatně přijímaný

plantado: bien plantadohezký, urostlý

si: si bieni když, ale

tomar: tomar a bienpřipustit, přijmout

venir: venir bienhodit se, vyhovovat

visto: estar bien vistoalg(n) být dobře pohlíženo na koho/co

avenido: bien avenidosvorný, jednotný

empezar: empezar bienmít dobrý začátek, začít slibně

encarado: bien encaradovypadající dobře/sympaticky

inmueble: bienes inmueblesnemovitosti, nemovitý majetek

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

llevar: llevarse bien/maldobře/špatně se snášet/vycházet

mueble: bienes mueblesmovitý majetek

oler: oler bien/malvonět/zapáchat

administrado: bienes administradosspravovaný majetek

decir: decir bienladit

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

huy: ¡Huy, qué bien!Jé, super!

muy: muy bienvelmi dobře

salir: salir bien (a) algnuspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komu

salud: estar bien de saludbýt zdravý, cítit se dobře

escoba: pořek. Escoba nueva barre bien.Nové koště dobře mete.

ahora: ahora bientak tedy, nuže, no uvození