Hlavní obsah

povědomý

Vyskytuje se v

povědomí: tener conciencia de alg, tener conocimientos sobre algmít povědomí o čem

povědomý: sonar alg a algnbýt povědomé komu co