Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (před podst. jm. a po slovese) mucho(před příd. jm. a příslovcem) muyJe moc milý.Es muy amable.Moc se mi líbí.Me gusta mucho.
  2. (příliš) mucho, demasiado, excesivamente
  3. (s počítaným předmětem) mucho

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) poder m
  2. (schopnost něco vykonat) poder m, fuerza f, capacidad f
  3. (zákonodárná ap.) poder m, autoridad f, potencia fplná mocplenipotencia fneomezená mocpoder m absolutosoudní mocpoder m judicialzákonodárná mocpoder m legislativo
  4. (vojenská ap.) fuerza f, poder m, poderío m

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez co pasarse sin alg, poder prescindir de algmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný komu/čemu alcanzar* (a) alg(n), poder competir* con alg(n)moci se rovnat

děkovat: deber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algnmoci děkovat komu za co vděčit

dělba: división del poderdělba moci

kurie: poder de la curia romanamoc římské kurie

moc: plenipotencia plná moc

plný: plenipotencia práv. plná moc

právní: legislación vigente sobre algprávní moc nad čím

přetrhnout se: mít moc práce andar/bailar/ir de coronilla, chtít se zavděčit despizcarsehovor. moci se přetrhnout

rozhodující: poder decisoriorozhodující moc

výkonný: poder ejecutivovýkonná moc

zákonodárný: poder legislativozákonodárná moc

bavit: Me gusta mucho ..., Me encanta ...Moc mě baví ...

dík: ¡Muchas gracias!Díky moc!

dovolit si: poder permitirse (el lujo de) algmoci si dovolit co

ihned: en cuanto puedaihned jak budu moci

mít: tener muchas cosas que hacermít toho moc na práci

náročný: ser muy exigente, pedir cosas imposibles, přen. pedir la lunabýt moc náročný

nezbývat: No nos queda mucho tiempo.Nezbývá nám moc času.

obrátit se: poder disponer de algnmoci se obrátit na koho s problémem ap.

od, ode: Es muy amable de su parte.To je od vás moc hezké.

pěkně: cantar muy bien(moc) pěkně zpívat

troufat si: ¡Te atreves demasiado!Moc si troufáš!

udělat: Haré todo lo que pueda.Udělám vše, co budu moci.

zamlouvat se: Eso no me gusta mucho.To se mi moc nezamlouvá.

krajíc: (tomar) un bocado demasiado grande(ukrojit si) moc velký krajíc

propadnout se: caérsele la cara de vergüenza a algn, no saber a donde meterse algn(moci se) propadnout hanbou kdo

růžově: Lo ves todo de color rosa.Vidíš to moc růžově.

všechen, všechna, všechno: Lo poco agrada y lo mucho enfada.Všeho moc škodí.

absoluto: poder absolutoabsolutní moc

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.

desmerecer: no desmerecer de algmoci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čím

ejecutivo: poder ejecutivovýkonná moc, exekutiva

judicial: polit. poder judicialsoudní moc

legislativo: poder legislativozákonodárná moc

mayor: práv. fuerza mayorvyšší moc

mucho: hovor., expr. muy muchoukrutně, strašně moc, obrovsky

pleno: plenos poderesplná moc

poder: estar en el poderbýt u moci, vládnout

temporal: poder temporalsvětská moc

católico: no estar muy católiconecítit se moc dobře

gracia: Muchas gracias.Díky moc.