Hlavní obsah

postrádat

Vyskytuje se v

escaso: estar escaso de algbýt chudý na co, postrádat, nedostávat se co

postrádat: Te echaremos de menos.Budeme tě postrádat.