Hlavní obsah

malý

Vyskytuje se v

Asie: Asia MenorMalá Asie

bratr: Frailes MenoresMenší bratři

malý: Asia Menorgeogr. Malá Asie

násobek: mínimo común múltiplo nejmenší společný násobek

písmeno: (letra) minúscula malé písmeno

potápka: zampullín chicopotápka malá

princ: El Principito, El Pequeño PríncipeMalý princ

půltón: semitono cromáticohud. malý půltón

ručička: horario malá ručička hodinová

strana: Ciudad PequeñaMalá Strana v Praze

víla: La sirenitaMalá mořská víla

přeháňka: lluvia menuda, přen. pár kapek cuatro gotas malá přeháňka

odpor: camino /línea de menor resistenciacesta nejmenšího odporu

Asia: Asia MenorMalá Asie

corto: corto de cervezamalé pivo

letra: (letra) mayúscula/minúsculavelké/malé písmeno

mal: mal menormenší zlo

menos: nada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

mínimo: mat. mínimo común múltiplonejmenší společný násobek

minúsculo: letra minúsculamalé písmeno

nada: nada menos quene méně než, nic menšího než, nikdo menší než zdůraznění

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

montar: hovor. montar un chiringuitozaložit si malou živnost