Hlavní obsah

entendido

Vyskytuje se v

entender: a mi/tu/su entenderpodle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něho

entender: dar a entenderdát na srozuměnou

ya: Ya entiendo.Už chápu.

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

chápat: Nechápu.No entiendo.

chápat: Už chápu.Ya entiendo., hovor. Ahora caigo.

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

rozumět: Nerozumím.No entiendo.

sám: To se rozumí samo sebou.Eso se entiende por sí mismo.

vyznat se: Nikdo se v tom nevyzná.Nadie lo entiende.

pořádný: nebýt pořádná řeč s kýmno entender algn de razones

vědomí: podle mého nejlepšího vědomí a svědomía mi mejor saber y entender