Hlavní obsah

como

Příslovce

  1. jak určení způsobuasí comotak jakoasí como asíjen tak, bez uvážení, tak či takcomo si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.
  2. jako ve srovnání
  3. asi, přibližně
  4. jak podle toho
  5. jako, coby o funkci ap.

Vyskytuje se v

alma: jako namydlený blesk, tryskem odejít ap.como alma que lleva el diablo

arte: jako mávnutím kouzelného proutku(como) por arte de magia

así: tak jak..., stejně jako...así como

botica: mít co hrdlo ráčí, být od všeho něcohaber de todo, como en botica

caer: (padat) jako mouchy houfněcaer como moscas/chinches

canon: jak se sluší a patřícomo mandan los cánones

casa: jako doma chovat se ap.como Pedro por su casa

choto: být střelený/trhlý/praštěnýestar como una chota

churro: jako nic, snadnocomo churros

coco: a algn přemluvit, ukecat koho, hučet do kohocomer el coco

comer: k sežrání krásný ap.para comérselo

comido: být hračka/brnkačkaser pan comido

cómo: za kolik, po kolika dotaz na cenu¿a cómo?

crecer: růst před očima, růst jako z vodycrecer como la espuma

debido: jak se sluší (a patří)como es debido

diablo: jako by mu za patami hořelocomo alma que lleva el diablo

dios: jaksepatřícomo Dios manda

dos: jako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.como dos y dos son cuatro

ensalmo: rychle, v mžiku, než bys řekl švec(como) por ensalmo

espuma: růst před očimacrecer como (la) espuma

lechuga: jako řípa, jako rybičkacomo una lechuga

llover: (jako) blesk z čistého nebe, zčistajasnacomo llovido (del cielo)

lugar: jakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jaka como dé lugar

magia: záhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem(como) por arte/obra de magia

mandar: jaksepatřícomo Dios manda

mínimo: alespoň, přinejmenším, minimálněcomo mínimo

molino: uvěřit úplně všemucomulgar con/tragarlas como ruedas de molino

no: samozřejmě, jistě kladná odpověďcómo no

perro: jako pes a kočka nesnášet secomo el perro y el gato

pez: být jako ryba ve voděestar como pez en el agua

pólvora: šířit se jako požárcorrer/extenderse como la pólvora

querer: jakkolivcomo quiera que

ser: jakkolicomo sea

si: jakoby, jako bycomo si/lo mismo que si

tal: (stejně) tak, jak to říkám ap.tal como

tan: tak... jako...tan... como...

tomate: zrudnout studem ap.ponerse como un tomate

tren: být fešák atraktivní ap.estar como un tren

vista: hltat/sníst pohledemcomer con la vista

colador: (děravý) jako řešetocomo/hecho un colador

coma: středníkpunto y coma

como: tak jakoasí como

ejemplo: vzít si za příklad, vzít si za vzortomar como ejemplo

lima: jíst jako nezavřený/za třicomer como una lima/más que una lima

limpio: jako ze škatulkylimpio como/más que una patena

mucho: nanejvýš, maximálně ne vícecomo/AmeE a lo mucho

nada: jakoby nic lehce, bez odezvycomo si nada

punto: středníkpunto y coma

talmente: jakoby, tak jako, stejně jakotalmente como

a: Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.¿A cómo está...?

agua: jako vody/smetí/máku, habaděj, mrakycomo agua

poner: být rudý jako rak, být červený jako rajče studemponerse como un tomate

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

detail: do detailuhasta el último detalle, hovor. con puntos y comas

hnát se: hnát se jako blázencorrer como un loco

hračka: To je hračka.Es coser y cantar., Es pan comido.

jak: jak ... taktanto ... como, como ... así

jako: tak jakoasí como

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

jídelní: jídelní koutcomedor , parte destinada para comer

každý: jako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

kóma: diabetické kómacoma diabético

libo: Jak je libo.Como quiera/guste.

možnost: až jako poslední možnostcomo el último recurso, en el último caso

opilý: expr. být opilý namolestar (borracho) como una cuba, estar hecho una equis

památka: dát na památkudar como recuerdo

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

celá: dvě celé pětdos coma cinco

černý: expr. být černý jako uhelser negro como el carbón

člověk: Cítím se jako nový člověk.Me siento como nuevo.

dobré: Rozešli se v dobrém.Se despidieron como amigos.

dokořán: přen. s očima dokořán udiveněcon los ojos como platos

doma: Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.

dosyta: najíst se dosytacomer hasta hartarse/fuerte

důkaz: jako důkaz, na důkaz čehoen prenda/como prueba de alg, para demostrar alg

hrdlička: přen. Jsou jako dvě hrdličky.Son como dos tortolitos.

jakkoli: Ať je tomu jakkoli.Sea como sea., kniž. Sea como fuere.

jídlo: Chceš něco k jídlu?¿Quieres algo de/para comer?

jíst: Co to jíš?¿Qué estás comiendo?

naobědvat se: Naobědváš se s námi?¿Vas a comer con nosotros?

nejvýš: počkat nejvýš deset minutesperar diez minutos como máximo

nic: jako by niccomo si nada

nutit: nutit koho k jídluforzar a algn a comer

obyčejně: jako obyčejněcomo siempre

beran: být tvrdohlavý jako beranser terco como una mula (vieja)

blecha: šťastný jak blechacomo un niño con zapatos nuevos

blesk: jako blesk rychlýcomo un relámpago/un rayo/una flecha

buřt: tlustý jako buřtgordo como una morcilla

čistý: (jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna(como) llovido del cielo

déšť: jako houby po dešticomo la mala hierba

drn: být pod drnemestar comiendo tierra

dřít: dřít jako mezekcurrar como un chino

dudek: spát jako dudekdormir como una marmota

dudy: být (jako) nebe a dudyparecerse como un huevo a una castaña

duha: pít jako duhabeber como una esponja

důlek: lézt komu oči z důlkůtener algn los ojos como platos