Hlavní obsah

alguno

Vyskytuje se v

alguno: algunosněkolik

otro: algún que otroněkolik málo

parte: a alguna parteněkam

některý: algún otroněkterý jiný

po: después de algún tiempopo čase

čas: después de algún tiempopo čase

hlásit se: ¿Hay algún voluntario?Hlásí se někdo dobrovolně?

jiný: algún otro, otra personaněkdo jiný

lék: ¿Toma algún medicamento?Berete nějaké léky?

přezdívka: ¿Tienes algún apodo?Máš přezdívku?

případ: en algunos casosv některých případech

stavit se: Ven a verle algún día.Stav se u něj někdy.

algún: algún díaněkdy, jednou