Hlavní obsah

hlásit se

Nedokonavé sloveso

  1. (ohlašovat se) presentarse(návštěva při příchodu ap.) anunciarseHlásí se někdo dobrovolně?¿Hay algún voluntario?
  2. přen.(projevovat se) mostrarse, manifestarse
  3. (dožadovat se) o co demandar(žádat o) pedir(domáhat se) reclamar alghlásit se na vysokou školupreinscribirse en la universidad
  4. (ve škole ap.) levantar la mano
  5. (znát se) ke komu/čemu reconocer (a) alg(n)
  6. (zastávat) k čemu apoyar, sostener(k víře ap.) profesar(být stoupencem) ser partidario de alg(sympatizovat s) simpatizar con alg
  7. k čemu (teroristé k činu ap.) reivindicar alg(brát na sebe) asumir alg