Hlavní obsah

postrádat

Vyskytuje se v

escaso: být chudý na co, postrádat, nedostávat se coestar escaso de alg

postrádat: Budeme tě postrádat.Te echaremos de menos.