Hlavní obsah

hodiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • reloj mnástěnné hodinyreloj m de parednatahovací hodinyreloj m de cuerdaparkovací hodinycontador m de aparcamientopřesýpací hodinyreloj m de arenahodiny s kukačkoureloj m de cucosluneční hodinyreloj m de sol

Vyskytuje se v

hodiny: reloj de parednástěnné hodiny

hrací: reloj /caja de músicahrací hodiny/skříňka

konzultační: horas de consulta, studijní tutoría , horas de tutoríakonzultační hodiny

od, ode: pagado por horaplacený od hodiny

přesýpací: reloj de arenapřesýpací hodiny

úřední: horario de oficinaúřední hodiny

v, ve: a las dos de la mañanave dvě hodiny dopoledne

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

být: ¿Qué hora es?Kolik je hodin?

celá: a la hora en puntov celou (hodinu)

čtvrt: un cuarto de horačtvrt hodiny

dřív: una hora anteso hodinu dřív

kolik: ¿Desde/A partir qué hora?Od kolika hodin?

moct: Serán las diez.Může být tak deset hodin.

napřed: El reloj se adelanta.Hodiny jdou napřed.

odbít: El reloj dio las doce.Hodiny odbily dvanáctou.

odpoledne: a las cinco de la tardev pět hodin odpoledne

otevírací: horario de aperturaotevírací doba/hodiny

parkovací: parquímetro parkovací hodiny

pět: a las cincov pět hodin

placený: pagado por horaplacený od hodiny

pozadu: El reloj se atrasa 5 minutos.Hodiny jdou o 5 minut pozadu.

pozdní: en altas horas, hovor. a las mil y quinientasv pozdní hodinu

před, přede: hace una horapřed hodinou

přesně: Son las 8 en punto.Je přesně 8 hodin.

půl: media hora půl hodiny

ráno: a las seis de la mañanav šest hodin ráno

stát: El reloj está parado.Hodiny stojí.

zpěv: clases de cantohodiny zpěvu

agua: reloj de aguavodní hodiny

arena: reloj de arenapřesýpací hodiny

clase: las clasesvyučování, výuka, hodiny

cuerda: reloj de cuerdanatahovací hodin(k)y

eso: a eso de las treskolem třetí hodiny

hora: por horasod hodiny placený

horario: horario de oficinaúřední hodiny

madrugada: por la madrugadačasně ráno, v časných ranních hodinách

nueve: las nuevedevět (hodin)

ocho: las ochoosm hodin

oficina: horario de oficinaúřední hodiny

once: a las oncev jedenáct (hodin)

pared: reloj de parednástěnné hodiny

hodina: cada horakaždou hodinu

reloj: reloj de parednástěnné hodiny

a: a las cincov pět (hodin)

lectivo: hora lectivavyučovací hodina

uno: Es la una.Je jedna (hodina).