Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslo) coma fdvě celé pětdos coma cinco
  2. ob.(hodina) hora f en puntov celou (hodinu)a la hora en punto

Vyskytuje se v

celý: mat. celé číslonúmero entero

celý: hud. celá notaredonda

celý: hud. celá pomlkacompás de espera

číslo: mat. celé/desetinné číslonúmero entero/decimal

kolo: smát se na celé koloreírse a mandíbula batiente

otec: být celý otecpřen. ser clavado a su padre

pepř: mletý/celý pepřpimienta molida/en grano

svět: celý svět všichnitodo el mundo

svět: na celém světěen el mundo entero

celý: celý dentodo el día

celý: celý pepřpimienta en grano

po: po celém světěen el mundo entero

skořice: skořice celácanela en rama

trčet: trčet celý den domaestar metido todo el día en casa

celý: na celé čářecompletamente, por completo

celý: prohrát na celé čářeperder de calle

celý: být celý bez sebe z čehoestar (completamente) fuera de sí de alg

celý: být celý blázen do koho/čehoestar completamente loco por alg(n)

celý: Je celý svůj otec.Es un vivo retrato de su padre., Es una copia de su padre.

jmění: stát celé jmění cocostar alg un ojo de la cara

smát se: smát se na celé koloreír a mandíbula batiente

svět: hlásat do (celého) světaproclamar al mundo (entero)

ústa: celý den nezavřít ústano cerrar la boca en todo el día

z, ze: z celého srdce, z hloubi dušecon todo el corazón

amplitud: en toda su amplitudv celé své šíři

fama: de fama mundialsvětově známý, slavný po celém světě

humano: naturaleza humanalidská přirozenost, lidské pokolení, celé lidstvo

mañana: de la mañana a la nocheod rána do večera, celý den

mundo: en todo el mundopo celém světě

noche: de la mañana a la nocheod rána do večera, celý den

número: número enterocelé číslo

perpetuidad: a perpetuidaddoživotně, na celý život, na doživotí

todo: todo el díacelý den

todo: todo el mundocelý svět, všichni (lidé)

turrón: turrón de Alicanteturecký med s celými mandlemi

vida: (de) por vidana/po celý život

vida: de toda la vidacelý život, odjakživa, už dávno

coma: uno coma seisjedna celá šest

pimienta: pimienta en granocelý pepř

pasar: pasar la noche en claroprobdít celou noc