Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslo) coma fdvě celé pětdos coma cinco
  2. ob.(hodina) hora f en puntov celou (hodinu)a la hora en punto

Vyskytuje se v

celý: mat. celé číslonúmero entero

číslo: mat. celé/desetinné číslonúmero entero/decimal

kolo: smát se na celé koloreírse a mandíbula batiente

otec: být celý otecpřen. ser clavado a su padre

pepř: mletý/celý pepřpimienta molida/en grano

svět: celý svět všichnitodo el mundo

po: po celém světěen el mundo entero

skořice: skořice celácanela en rama

trčet: trčet celý den domaestar metido todo el día en casa

jmění: stát celé jmění cocostar alg un ojo de la cara

smát se: smát se na celé koloreír a mandíbula batiente

ústa: celý den nezavřít ústano cerrar la boca en todo el día

z, ze: z celého srdce, z hloubi dušecon todo el corazón

amplitud: v celé své šířien toda su amplitud

fama: světově známý, slavný po celém světěde fama mundial

humano: lidská přirozenost, lidské pokolení, celé lidstvonaturaleza humana

mañana: od rána do večera, celý dende la mañana a la noche

mundo: po celém světěen todo el mundo

noche: od rána do večera, celý dende la mañana a la noche

número: celé číslonúmero entero

perpetuidad: doživotně, na celý život, na doživotía perpetuidad

todo: celý dentodo el día

turrón: turecký med s celými mandlemiturrón de Alicante

vida: na/po celý život(de) por vida

coma: jedna celá šestuno coma seis

pimienta: celý pepřpimienta en grano

pasar: probdít celou nocpasar la noche en claro

celá: dvě celé pětdos coma cinco