Hlavní obsah

tady

Příslovce

  1. (na tomto místě) aquí, acá, por aquíTady (je) Petr. ohlášení v telefonuSoy Pedro.Tady máte. v obchodě ap.Aquí tiene.To je hned tady.Está muy cerca.přímo tadyaquí mismozrovna tadyjusto aquí
  2. tady - tam (tu - jinde) aquí ... ahí
  3. hovor.(při upřesnění, zesílení ap.) aquí, acá, este
  4. (vyjadřuje začátek něčeho)expr., hovor. A je to tady!¡Ya está aquí!, ¡Ya apareció aquello!být (už) tadyecharse encima, estar a la vuelta de esquina

Vyskytuje se v

právě: aquí mismoprávě tady

blízko: ¿Hay una gasolinera por aquí cerca?Je tady někde blízko benzínka?

být: Estamos aquí.Jsme tady. na místě ap.

dělat: ¿Qué haces aquí?Co tady děláš?

když: Ya que estás aquí...Když už jsi tady...

moct: ¿Se puede fumar aquí?Může se tady kouřit?

poblíž: ¿Hay una farmacia por aquí (cerca)?Je tady poblíž lékárna?

pohledávat: ¿Qué haces por aquí?Co tady pohledáváš?

se, si: Aquí no se fuma.Tady se nekouří.

stavět: Aquí el autobús no para.Tady autobus nestaví.

estar: No está (aquí).Není tady.

lado: aquí al ladotady vedle

tady: aquí mismopřímo tady