Hlavní obsah

tento, hovor. tenhle

Zájmeno

  1. (ten) estetento svět pozemskýeste mundo
  2. (časově daný) este
  3. tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten (bližší ze dvou) este - aquel

Vyskytuje se v

chvíle: od této chvíledesde este momento

ohled: v tomto ohleduen este sentido/respecto/aspecto

při: při této příležitostien esta ocasión

způsob: tímto způsobemasí, de este modo, de esta manera

duch: v tomto duchude este modo, en este son

jet: Jede tenhle autobus do...?¿Va este autobús a...?

obsadit: Toto místo je obsazeno.Esta plaza está ocupada.

okolnost: za těchto okolnostíbajo estas circunstancias

podmínka: za těchto podmínekbajo estas condiciones

rok: tento rokeste año

týden: tento týdenesta semana

vést: Kam vede tato silnice?¿Adónde va esta carretera?

vést: Vede tato silnice do ...?¿Es esta la carretera a ...?

conjunto: en este conjuntov tomto kontextu, v této souvislosti