Hlavní obsah

stavba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stavění) construcción f, edificación f, obra f
  2. (staveniště) lugar m de construcción, (lugar de) obra f
  3. (vystavěný objekt) obra f, construcción f(budova) edificio mstavba na klíčobra f/construcción f llave en manostavby silnic a železnicobras f pl vialespozemní stavbyconstrucciones f pl terrestresvodní stavbyobras f pl hidráulicas
  4. (struktura) estructura fchem. constitución f(i uměleckého díla) contextura fstavba tělaestructura f/constitución f corporalling. větná stavbaestructura f de la frase

Vyskytuje se v

mluvnický: estructura gramaticalmluvnická stavba

půdorys: planta del edificiopůdorys stavby

větný: construcción oracionalvětná stavba

vodní: construcción hidráulicastav. vodní stavba

dopravní: construcciones vialesdopravní stavby

pilota: construcción sobre pilotesstavba na pilotech

pozemní: construcciones /comunicaciones terrestrespozemní stavby/komunikace

stavba: obra /construcción llave en manostavba na klíč