Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) entremezi námientre nosotros, hovor. inter nosproklouznout mezi prstyescurrirse entre los dedos
  2. (vyj. zařazení někam) entremezi jinýmentre otras cosas
  3. (vyjadřuje rozdělení) entre
  4. (vyjadřuje přibližné určení) entre
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) entremezi čtyřma očima beze svědkůde persona a persona, en privado(být) mezi dvěma ohnipřen. (estar) entre dos fuegosmezi životem a smrtíentre la vida y la muerte

Vyskytuje se v

mezi: entre nosotros, hovor. inter nosmezi námi

pevnost: límite de roturatech. mez pevnosti

překračovat: desmedirse, extralimitarse, přen. pasar(se) de la raya, propasar el límitepřekračovat meze

překročit: extralimitarse en alg, pasar(se) de la raya, propasarse, propasar el límitepřen. překročit mez

mezera: espacio entre las palabrasmezera mezi slovy

rozdíl: ¿Qué diferencia hay entre...?, ¿Cuál es la diferencia entre...?Jaký je rozdíl mezi...?

ulička: pasillo entre los asientosulička mezi sedadly

hloupost: La estupidez humana no tiene límites.Lidská hloupost nezná mezí.

král: En tierra de ciegos, el tuerto es rey.Mezi slepými jednooký králem.

oko: cara a caramezi čtyřma očima

promluvit: hablar en privado, hablar cara a carapromluvit si mezi čtyřma očima

slepý: En tierra de ciegos el tuerto es rey.Mezi slepými je jednooký králem.

stěna: encerrarse entre cuatro paredeszavřít se mezi čtyřmi stěnami

vykázat: poner en su sitiovykázat do patřičných mezí

země: entre el cielo y la tierramezi nebem a zemí

caer: dejar caer(u)pustit, přen. utrousit mezi řečí

nosotros: entre nosotrosmezi námi

línea: leer entre líneasčíst mezi řádky

pared: entre cuatro paredesmezi čtyřmi stěnami zavřený doma ap.

tierra: En tierra de ciegos, el tuerto es rey.Mezi slepými jednooký králem.

mez: omezení prostoru límites , lindes meze