Hlavní obsah

amigo

Vyskytuje se v

přítel: Vážení přátelé!¡Estimados amigos!

dobré: Rozešli se v dobrém.Se despidieron como amigos.

drahý: Drahý příteli! v dopise¡Querido amigo!

důvěrný: důvěrný přítelamigo íntimo

představit: Představím tě své kamarádce.Te presentaré a mi amiga.

vděčit: vděčit přátelům za pomocagradecerles la ayuda a los amigos

zdravit: zdravit se s přátelisaludarse con amigos

známý: dobrý známýamigo , hovor. colega