Hlavní obsah

výraz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzezření) aire m(tváře) cara f, expresión fkamenný výraz tvářecara f de póquer
  2. (vyjádření, projev) expresión f(projev) manifestación fherecký výrazexpresión f actoral
  3. (vztahů, operací) expresión f
  4. (slovo, slovní spojení ap.) expresión f, término m, voz fodborný/lékařský/právnický výraztérmino m técnico/médico/jurídicovulgární výrazexpresión f malsonante

Vyskytuje se v

knižní: knižní výrazcultismo

mexický: mexický výraz/obratmejicanismo , mexicanismo

odborný: odborný výraztérmino técnico

panamský: panamský výrazpanameñismo

ustálený: ling. ustálený výrazexpresión usual

mučednický: expr. nasadit mučednický výrazponer cara de mártir