Hlavní obsah

dado

Vyskytuje se v

abasto: no dar abastocon alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co

agua: dar el aguadát echo/avízo o příchodu policie

aludido: darse por aludidocítit se dotčený

amagar: amagar y no darplané vyhrožování, plané sliby, skutek utek

baja: dar de bajaa algn dát neschopenku komu

baja: darse de bajaodejít ze zaměstnání ap.

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bruces: dar(se) de bruces con alg(n)srazit se s kým, natrefit na koho/co

busilis: dar en el busilis de algpřijít na kloub čemu

cabida: dar cabida a alg(n)pojmout koho/co

cabo: dar cabo a algdotáhnout, dopilovat, doladit co

cabo: dar cabo de algskoncovat s čím, zničit co

calabaza: dar calabazasdát košem odmítnout

cara: dar la caranést zodpovědnost, čelit následkům

caso: dado caso queza předpokladu, že, vzhledem k tomu, že

codo: dar de(l) codošťouchnout loktem dát znamení ap.

cuenta: darse cuenta de alg(po)všimnout si čeho, uvědomit si co

dar: dar a luzporodit

dar: dar igual/lo mismobýt jedno

dar: dar lugar a algzpůsobit, vyvolat co

descontado: dar por descontadopokládat za jisté

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

entender: dar a entenderdát na srozuměnou

espalda: dar/volver la espalda a algnotočit se zády ke komu, ukázat záda komu odmítnout mu pomoci

hora: dar hora a algnobjednat koho lékař pacienta ap.

hora: dar la horaodbít (celou) hodiny

hora: no dar ni la horabýt strašný skrblík

igual: dar iguala algn být lhostejný/jedno komu

jabón: dar jabón a algnmazat med kolem pusy komu

lugar: a como lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

lugar: dar lugar a algpřivodit, způsobit, vyvolat co, dát vzniknout čemu, být příčinou čeho

lujo: darse el lujode hacer alg dovolit si udělat co

luz: dar a luz(po)rodit

luz: dar luz verde a algpovolit co, dát zelenou čemu

nariz: darse de narices con algnsrazit se s kým při chůzi

paso: dar pasoa alg způsobit co, dát průchod čemu

paso: dar un paso al frentepřiznat, uznat chybu ap.

pie: dar pie para algzavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat co

pista: dar pistanapovědět

postín: darse postínvytahovat se, dělat se důležitým

prisa: dar prisa algspěchat, být naléhavý co

prisa: dar/meter prisa a algnspěchat na koho, pohánět koho

prisa: darse prisapohnout si, pospíšit si s prací ap.

puerta: dar con la puerta en las narices a algnprásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosem

puntilla: dar la puntillaa algn dodělat, dorazit koho, zatlouct poslední hřebíček do rakve komu

queso: dársela con quesopodfouknout, napálit

rienda: dar rienda sueltapopustit uzdu, dát volný průběh, nechat volnou ruku

supuesto: dar por supuestopokládat za samozřejmé

tregua: dar tregua(s)uklidnit se, polevit, ustoupit bolest ap.

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

vuelco: dar un vuelco el corazónbodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.

vuelta: dar vueltastočit se, otáčet se

abrazo: dar un abrazo a algnobejmout koho

alarma: dar la voz de alarmavyhlásit poplach

alazo: dar un alazomávnout křídly

almidón: dar almidón a algnaškrobit co

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

ánimo: dar ánimos a algnpovzbudit koho, dodat odvahy komu

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

atracón: darse un atracón de algpřecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čeho

banquete: dar un banquetepořádat hostinu

barrida: dar barrida a algzamést co kuchyň ap.

bienvenida: dar la bienvenidapřivítat, uvítat

cabezada: dar cabezadasklimbat, podřimovat vsedě

callada: hovor. dar la callada por respuestaodpovědět mlčením, neodpovědět, neodpovídat

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

celo: dar celos a algnvyvolávat žárlivost v kom

cerrojazo: dar cerrojazoprásknout dveřmi

chupetón: dar chupetones a algnasávat, srkat z čeho

cita: darse citadát si schůzku/sraz

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

confianza: dar confianzavzbuzovat důvěru

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí

conocer: darse a conocer a algnpředstavit se komu

consejo: dar consejos a algndávat rady komu

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuerda: dar cuerda (a) alg(n)natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komu

dar: dar penamrzet, trápit

dar: dar en el blancotrefit se do černého

definición: dar la definición de algpodat definici čeho

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

disgusto: dar un disgusto a algnnaštvat, otrávit, rozzlobit koho

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

empleo: dar empleo a algndát práci komu, zaměstnat koho

empujón: pegar/dar un empujón a alg(n)strčit, vrazit do koho/čeho

enhorabuena: dar la enhorabuena a algn por algblahopřát komu k čemu

espanto: dar espanto a algnvyděsit, poděsit koho, nahnat strach komu