Hlavní obsah

dado

Vyskytuje se v

agua: dar el aguadát echo/avízo o příchodu policie

aludido: darse por aludidocítit se dotčený

amagar: amagar y no darplané vyhrožování, plané sliby, skutek utek

baja: dar de bajaa algn dát neschopenku komu

boqueada: dar las (últimas) boqueadasbýt v posledním tažení, mít na kahánku

bruces: dar(se) de bruces con alg(n)srazit se s kým, natrefit na koho/co

busilis: dar en el busilis de algpřijít na kloub čemu

cabida: dar cabida a alg(n)pojmout koho/co

cabo: dar cabo a algdotáhnout, dopilovat, doladit co

calabaza: dar calabazasdát košem odmítnout

cara: dar la caranést zodpovědnost, čelit následkům

caso: dado caso queza předpokladu, že, vzhledem k tomu, že

codo: dar de(l) codošťouchnout loktem dát znamení ap.

cuenta: darse cuenta de alg(po)všimnout si čeho, uvědomit si co

dado: dadoskostky hra

dar: dar a luzporodit

descontado: dar por descontadopokládat za jisté

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

entender: dar a entenderdát na srozuměnou

espalda: dar/volver la espalda a algnotočit se zády ke komu, ukázat záda komu odmítnout mu pomoci

hora: dar hora a algnobjednat koho lékař pacienta ap.

igual: dar iguala algn být lhostejný/jedno komu

jabón: dar jabón a algnmazat med kolem pusy komu

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

lujo: darse el lujode hacer alg dovolit si udělat co

luz: dar a luz(po)rodit

nariz: darse de narices con algnsrazit se s kým při chůzi

paso: dar pasoa alg způsobit co, dát průchod čemu

pie: dar pie para algzavdat příčinu, dát podnět k čemu, vyvolat co

pista: dar pistanapovědět

postín: darse postínvytahovat se, dělat se důležitým

prisa: dar prisa algspěchat, být naléhavý co

puerta: dar con la puerta en las narices a algnprásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosem

puntilla: dar la puntillaa algn dodělat, dorazit koho, zatlouct poslední hřebíček do rakve komu

queso: dársela con quesopodfouknout, napálit

rienda: dar rienda sueltapopustit uzdu, dát volný průběh, nechat volnou ruku

supuesto: dar por supuestopokládat za samozřejmé

tregua: dar treguasuklidnit se, přestat bolet rána ap.

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

vuelco: dar un vuelco el corazónbodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.

vuelta: dar vueltastočit se, otáčet se

abrazo: dar un abrazo a algnobejmout koho

alarma: dar la voz de alarmavyhlásit poplach

alazo: dar un alazomávnout křídly

almidón: dar almidón a algnaškrobit co

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

ánimo: dar ánimos a algnpovzbudit koho, dodat odvahy komu

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

atracón: darse un atracón de algpřecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čeho

banquete: dar un banquetepořádat hostinu

barrida: dar barrida a algzamést co kuchyň ap.

bienvenida: dar la bienvenidapřivítat, uvítat

cabezada: dar cabezadasklimbat, podřimovat vsedě

callada: hovor. dar la callada por respuestaodpovědět mlčením, neodpovědět, neodpovídat

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

celo: dar celos a algnvyvolávat žárlivost v kom, dávat důvod k žárlivosti komu

cerrojazo: dar cerrojazoprásknout dveřmi

chupetón: dar chupetones a algnasávat, srkat z čeho

cita: darse citadát si schůzku/sraz

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

confianza: dar confianzavzbuzovat důvěru

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí

consejo: dar consejos a algndávat rady komu

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuerda: dar cuerda (a) alg(n)natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komu

definición: dar la definición de algpodat definici čeho

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

disgusto: dar un disgusto a algnnaštvat, otrávit, rozzlobit koho

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

empleo: dar empleo a algndát práci komu, zaměstnat koho

empujón: pegar/dar un empujón a alg(n)strčit, vrazit do koho/čeho

enhorabuena: dar la enhorabuena a algn por algblahopřát komu k čemu

espanto: dar espanto a algnvyděsit, poděsit koho, nahnat strach komu

esquina: doblar/dar la vuelta a la esquinazajít za roh

fama: dar famaproslavit

golpetazo: darse un golpetazo contra algsilně se udeřit o co

gracia: dar (las) gracias a algn por alg(po)děkovat komu za co

hervor: dar un hervor a algpovařit co

abasto: no dar abastocon alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co

bouchnout: dar un portazobouchnout dveřmi

dát: dar un consejo, aconsejar a algndát radu komu

dávat: poner/echar/dar en la televisión, televisardávat v televizi

děkovat: deber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algnmoci děkovat komu za co vděčit

dokola: constantemente, expr. dale que dalepořád dokola

echo: dar un toque a algndát komu echo

forma: dar forma a algdát čemu formu

hra: dados , juego dadoshra v kostky

huba: dar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algndát po hubě/přes hubu komu

chodit: dar vueltas, trajinarchodit sem a tam

jít: dar un rodeo, rodear por algjít oklikou kudy

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

mlátit: dar portazosmlátit dveřmi

naděje: dar esperanzas, esperanzar a algndávat naději komu

nahánět: dar miedo a algnnahánět strach komu

nahnat: dar miedo a algnnahnat strach komu

nést: llevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, zodpovídat se responder de algnést zodpovědnost za co

obrácený: dar a algbýt obrácený kam směřující

oklika: dar un rodeo, dar una vueltajít oklikou

otravný: dar (la) lata a algnbýt otravný pro koho

památka: dar como recuerdodát na památku

: Date prisa que no pierdas el autobús.Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.

bát se: La muerte le da miedo.Bojí se smrti.

být: Me da igual., No me importa.Je mi to jedno.

dodat: darse alientododat si odvahu

dojem: dar buena impresión a algnudělat dobrý dojem na koho

dostat: ¿Me da otro café?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dveře: dar un portazoprásknout dveřmi

fuk: Me da igual., Me importa un comino.Je mi to fuk.

hanba: Me da vergüenza.Je mi hanba.

hnusit se: Me da asco.Hnusí se mi to.

houser: Me dio un lumbago tremendo.Chytl mě příšerný houser.

jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

k, ke, ku: felicitar, dar la enhorabuena a algn por algblahopřát komu k čemu

klepnout: dar un yuyu, dar algo a algnexpr. klepnout (pepka) koho

líto: Me daba pena.Bylo mi ho líto.

motat se: Me mareo., La cabeza me da vueltas.Motá se mi hlava.

nakládačka: dar una paliza, tundir a algndát nakládačku komu

nanic: Me da asco., Se me revuelve el estómago (de eso)., na zvracení Me da náuseas.Je mi z toho nanic.

naslepo: dar palos de ciegojednat naslepo

nastejno: Resulta igual., Da lo mismo.Vyjde to nastejno.

nazpět: dar el cambio/ la vueltavrátit nazpět při placení

nuda: dar (la) lata a algnhovor. být nuda pro koho přednáška ap.

nudný: ser aburrido para algn, dar (la) lata a algnbýt nudný pro koho přednáška ap.

odbít: El reloj dio las doce.Hodiny odbily dvanáctou.

odpor: dar ascobudit odpor

oslava: dar una fiestauspořádat oslavu

ošklivit se: Me da asco.Oškliví se mi to.

bodnout se: ¡Que te aspen!, ¡Que te den morcilla!Jdi se bodnout!

černý: acertar, dar en el blancotrefit se do černého

docházet: enterarse, dar en el chiste algndocházet to komu

hřebík: dar en el clavouhodit hřebík na hlavičku

jeden, jedna, jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

kámen: Dio en la piedra.Padla kosa na kámen.

kopačka: dar calabazas a algndát kopačky komu

koš: dar calabazas a algndát košem komu

krůček: dar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos(u)dělat první krůčky

lhostejný: dar igual alg a algnbýt lhostejný co komu

louže: saltar de la sartén y dar en las brasas, escapar del trueno y dar en el relámpagodostat se z bláta do louže nepolepšit si

nechat: dar un plantón a algnnechat na sebe dlouho čekat koho

nevyzpytatelný: ¡Las vueltas que da la vida!Cesty osudu jsou nevyzpytatelné!

nos: dar con la puerta en las nariceszavřít komu před nosem

obrátit: cambiar de tema, dar la vuelta a la hoja/la páginaobrátit list

okap: saltar de la sartén y dar en las brasasdostat se z deště pod okap