Hlavní obsah

ciego

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

gallina: gallina ciegaslepá bába hra

calle: calle ciegaslepá ulice

intestino: intestino ciegoslepé střevo

perro: perro guía/de ciegovodicí/slepecký pes

tierra: En tierra de ciegos, el tuerto es rey.Mezi slepými jednooký králem.

hůl: slepecká hůlpalo de ciego, bastón blanco

pes: vodicí/slepecký pesperro guía (para ciegos)

skvrna: anat. slepá skvrnamancha ciega

slepý: slepá bába dětská hragallina ciega

střevo: slepé střevointestino ciego

víra: slepá vírafe ciega

bába: hrát na slepou bábujugar a la gallina ciega

naslepo: jednat naslepodar palos de ciego

slepý: od narození slepýciego de nacimiento

král: Mezi slepými jednooký králem.En tierra de ciegos, el tuerto es rey.

krtek: slepý jako krtekciego como un topo

patrona: být slepý jako patronaser ciego como un topo, no ver tres en un burro

slepý: Mezi slepými je jednooký králem.En tierra de ciegos el tuerto es rey.

střílet: střílet od boku bez potřebných informací ap.dar palos de ciego