Hlavní obsah

přidělit

Dokonavé sloveso

  1. (úkol ap.) asignar, adscribir(úřad, funkci) agregarpřidělit úkol komuatarear a algn
  2. (poskytnout, přiřknout) adjudicar, asignar(poskytnout) otorgarpřidělit stipendiumadjudicar la becapřidělit do opatrovnictví komuatribuir la guarda y custodia a algnpřidělit penízeasignar dinero
  3. (do skupiny ap.) destinar, agregar, adscribir

Vyskytuje se v

asignar: asignar trabajo a algnpřidělit komu práci