Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (na místě) quedarse(setrvat) permanecerzůstat domaquedarse en casazůstat na noc kdepasar la noche en algzůstat na obědquedarse para comer
  2. (v něj. stavu) permanecer, quedarzůstat ochrnutýquedar paralítico
  3. (bez sebe ap.) quedar(se)
  4. (zbýt) quedar(scházet) restar

Vyskytuje se v

: quedarse hasta el finzůstat až do konce

na: quedarse por la nochezůstat na noc

naživu: sobrevivirzůstat naživu přežít

sedět: Quédate sentadoZůstaň sedět.

stát: nesednout si quedarse de pie, zastavit se detenerse, quedarse paradozůstat stát

vězet: quedar atascado en algzůstat vězet kde

haléř: quedar(se) sin un durozůstat bez haléře

kámen: no dejar/no quedar piedra sobre piedra, no dejar/no quedar títere con cabezanenechat/nezůstat kámen na kameni

kůl: quedarse/estar solo como el espárragozůstat/být sám jako kůl v plotě

cuajado: quedarse cuajadobýt ohromený, zůstat stát údivem

desapercibido: pasar desapercibidozůstat nepovšimnutý

helado: quedarse heladozůstat jako opařený, být ohromený

impunidad: quedar en la impunidadzůstat bez trestu

zůstat: quedarse en casazůstat doma