Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (na místě) quedarse(setrvat) permanecerzůstat domaquedarse en casazůstat na noc kdepasar la noche en algzůstat na obědquedarse para comer
  2. (v něj. stavu) permanecer, quedarzůstat ochrnutýquedar paralítico
  3. (bez sebe ap.) quedar(se)
  4. (zbýt) quedar(scházet) restar

Vyskytuje se v

: zůstat až do koncequedarse hasta el fin

na: zůstat na nocquedarse por la noche

naživu: zůstat naživu přežítsobrevivir

sedět: Zůstaň sedět.Quédate sentado

stát: zůstat státnesednout si quedarse de pie, zastavit se detenerse, quedarse parado

vězet: zůstat vězet kdequedar atascado en alg

haléř: zůstat bez haléřequedar(se) sin un duro

kámen: nenechat/nezůstat kámen na kamenino dejar/no quedar piedra sobre piedra, no dejar/no quedar títere con cabeza

kůl: zůstat/být sám jako kůl v plotěquedarse/estar solo como el espárrago