Hlavní obsah

sentir

Podstatné jméno mužské

  1. hacia alg(n) názor na koho/co, postoj ke komu/čemu
  2. cit, pocit

Vyskytuje se v

común: sentido comúnzdravý/selský rozum

curiosidad: sentir curiosidad por algbýt zvědavý na co

enojo: sentir enojo contra algnbýt naštvaný na koho, cítit zlost vůči komu

alegría: sentir alegríamít radost

humor: sentido del humorsmysl pro humor

sentir: Lo siento.Je mi to líto.

ohled: en cierta manera, en cierto aspecto/sentidov jistém ohledu

prázdno: sentir un vacío en el almacítit v duši prázdno

pro: sentido del humorsmysl pro humor

provoz: sentido único de circulaciónjednosměrný provoz

přejet: Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.Přejel mi mráz po zádech.

rozum: sentido común, tino zdravý/selský rozum

ručička: en el sentido de las agujas del relojve směru hodinových ručiček

šestý: sexto sentido šestý smysl

ulice: calle de sentido únicojednosměrná ulice

význam: sentido figuradopřenesený význam

vztek: sentir rabiamít vztek

zdravý: sentido comúnzdravý rozum

brnět: Siento hormigueos en la pierna.Brní mě noha.

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

krása: sentido de bellezasmysl pro krásu

líto: Lo siento., Lo lamento mucho., ¡Qué pena!Je mi to líto.

litovat: Lo siento mucho.Velice lituji.

metaforický: sentido metafóricometaforický význam

mrzet: Siento que ...Mrzí mě, že ...

nanic: No me siento bien., Me siento mal.Je mi nanic.

nerad: Siento mucho molestarle.Velmi nerad vás obtěžuji.

obtěžovat: Siento molestarle., Disculpe la molestia.Promiňte, že vás obtěžuji.

odpor: sentir aversión/repulsión por algmít/cítit odpor k čemu

pocit: ¿Cómo se siente eso?Jaký je to pocit?

postrádat: carecer de sentidopostrádat smysl

povinnost: sentido del debersmysl pro povinnost

radost: sentir alegríamít radost

slabo: Me siento débil.Je mi slabo.

smysl: Eso no sirve para nada., Eso no tiene (ningún) sentido.To nemá smysl.

soustrast: Mi más sentido pésame., Le acompaño en su sentimiento.Upřímnou soustrast.

špatně: Me siento mal., na zvracení Tengo náuseas., Me mareo.Je mi špatně.

velice: Lo siento mucho.Je mi to velice líto.

zdržení: Siento el retraso.Omlouvám se za zdržení.

zlobit se: Siento molestarle pero ...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

zlost: estar enfadado con algn, sentir enojo contra algnmít zlost na koho

běhat: Sentía escalofríos.Mráz mu běhal po zádech.

mysl: Ojos que no ven, corazón que no siente.Sejde z očí, sejde z mysli.

růst: sentir/ver crecer la hierbaslyšet trávu růst

selský: sentido comúnselský rozum

širší: en el sentido amplio de la palabrav širším slova smyslu

záda: sentir algn escalofríosběhat komu mráz po zádech

sentido: sentido comúnzdravý rozum