Hlavní obsah

sentir

Podstatné jméno mužské

  1. hacia alg(n) názor na koho/co, postoj ke komu/čemu
  2. cit, pocit

Vyskytuje se v

común: sentido comúnzdravý/selský rozum

curiosidad: sentir curiosidad por algbýt zvědavý na co

enojo: sentir enojo contra algnbýt naštvaný na koho, cítit zlost vůči komu

alegría: sentir alegríamít radost

humor: sentido del humorsmysl pro humor

sentir: Lo siento.Je mi to líto.

sentido: sentido comúnzdravý rozum