Hlavní obsah

verdad

Vyskytuje se v

hora: la hora de la verdadhodina pravdy, rozhodující okamžik

verdad: a decir verdadpopravdě řečeno, abych řekl pravdu

inquirir: inquirir la verdadzjišťovat pravdu

a: A decir verdad...Abych řekl pravdu,...

pravda: pura verdad svatá pravda

přiznat: confesar la verdadpřiznat pravdu

aby: A/Para decir verdad...Abych řekl pravdu,...

čistý: pura verdad přen. čistá pravda

jo: opravdu? ¿De verdad?Jo?

opravdu: Te quiero de verdad.Mám tě opravdu rád.

říct: A decir verdad...Abych řekl pravdu...

upřímně: sinceramente, a decir verdadupřímně řečeno

vítězit: La verdad prevalece.Pravda vítězí.

zrnko: no haber en alg ni pizca de verdadnebýt na čem ani zrnko pravdy

decir: a decir verdadpopravdě/upřímně řečeno