Hlavní obsah

propiamente

Vyskytuje se v

tumba: cavar su propia tumbakopat si vlastní hrob

propiamente: propiamente dichopopravdě řečeno, přesně vzato

fosa: cavar su propia fosakopat si vlastní hrob

doma: jugar en campo propiohrát doma na domácím hřišti

jméno: nombre propiovlastní jméno

nebezpečí: a su propio riesgona vlastní nebezpečí

účet: por cuenta propiana vlastní účet

vlastní: a su propio riesgona vlastní nebezpečí

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

osud: regir su propio destinořídit si svůj osud

systém: tener su propio método mít svůj (zvláštní) systém

výdělečně: trabajador por cuenta propia, autónomo ekon. osoba samostatně výdělečně činná

zájem: por su propio interésve svém vlastním zájmu

zakusit: experimentar en sus propias carneszakusit na vlastní kůži

žádost: a petición propiana vlastní žádost

hrob: cavar su propia tumbakopat si vlastní hrob

kůže: vivir en sus propias carneszažít na vlastní kůži

noha: trabajar por cuenta propiapracovat na volné noze

pěst: por cuenta propiana vlastní pěst

sám: probar en carne propia, probar su propia medicina, tocar de cercasám si zkusit

stín: tener miedo a su propia sombrabát se svého stínu

užít: ¡Eso es típico/propio de ti!Na to tě užije!

amor: amor propiosobectví, sebeláska, prospěchářství