Hlavní obsah

libre

Vyskytuje se v

barra: barra librekonzumace zdarma, volná konzumace nápojů

cabecera: libro de cabeceračtení před usnutím

libra: LibraVáhy

libre: al aire librevenku, pod širým nebem

mano: manos libreshandsfree, hands-free

vía: dejar vía librenechat volné ruce

amor: amor librevolná láska neuznávání stálých vztahů

asignatura: asignatura de libre configuraciónvolitelný předmět z nabídky jiných oborů na fakultě

caída: fyz. caída librevolný pád

contabilidad: libro de contabilidadúčetní kniha

escolaridad: libro de escolaridadžákovská knížka

esterlina: libra esterlinalibra šterlinků

libro: libro de bolsillopaperback, brožovaná knížka

piñón: piñón librevolnoběžka

traducción: traducción librevolný překlad

a: al aire librepod širým nebem

albedrío: libre albedríosvobodná vůle

cheque: emitir/extender/girar/librar un chequevystavit šek

de: libro de la naturalezakniha o přírodě

bezlepkový: dieta sin gluten/libre de glutenbezlepková dieta

kniha: libro de los librosexpr. kniha knih Bible

knížka: libro de oracionesmodlitební knížka

letní: cine al aire libreletní kino

pád: caída librefyz. volný pád

pracovní: libro de ejerciciospracovní sešit

přání: libro de reclamacioneskniha přání a stížností

příjem: ingreso libre de impuestosekon. příjem osvobozený od daní

slabika: sílaba libre/trabadaotevřená/zavřená slabika

slavnost: fiesta al aire librezahradní slavnost

svobodný: libre albedrío filoz. svobodná vůle

trestný: tiro libresport. trestný hod

účetní: libro de contabilidadúčetní kniha

váha: signo de Libraznamení Vah

verš: verso agudo/silábico/libre/métricolit. přízvučný/sylabický/volný/časoměrný verš

volno: día libreden volna

volný: estar libre/sin pareja/solterobýt volný bez partnera, svobodný

záložka: solapa del libropolygr. knižní záložka

zprostit: absolver, declarar libre de culpapráv. zprostit viny

být: El libro no es mío.Ta kniha není moje.

daň: libre de impuestososvobozený od daně

fotokopie: hacer fotocopias del libropořizovat fotokopie (z) knihy

měnit: cambiar dólares por librasměnit dolary za libry

místo: ¿Está libre el asiento?Je to místo volné?

aire: al aire librepod širým nebem, venku

na: Puso el libro sobre la mesa.Položil knihu na stůl.

návod: instrucciones de uso, brožurka libro de instruccionesnávod k použití

pokoj: habitaciones libresvolné pokoje

prodejný: de venta librevolně prodejný

předpis: medicamento de venta librelék bez předpisu

recept: libro de recetaskniha receptů

tamten: Aquella silla en el rincón está libre.Tamta židle v rohu je volná.

volně: medicamento de venta libre (al público)volně prodejný lék

vstupenka: entrada librevolná vstupenka

vzduch: paseo al aire libreprocházka na čerstvém vzduchu

vzít si: Tomaré un día libre.Vezmu si den volno.

nechat: dejar vía libre a alg(n)nechat volné ruce/volnou cestu komu/čemu