Hlavní obsah

cheque

Podstatné jméno mužské

  • šekemitir/extender/girar/librar un chequevystavit šekpagar con chequezaplatit šekemcheque al portadoršek na doručitelecheque cruzadokřižovaný šekcheque de viajecestovní šeklibreta de chequesšeková knížka

Vyskytuje se v

cheque: cheque al portadoršek na doručitele

libreta: ArgE,UruE libreta de chequesšeková knížka

aerolinie: Aerolíneas ChecasČeské aerolinie

banka: Banco Nacional ChecoČeská národní banka

český: República ChecaČeská republika

království: el Reino Checohist. České království

krytý: cheque en descubiertonekrytý šek

lev: león checočeský lev znak české země

masiv: Macizo ChecoČeský masiv

národní: Renacimiento nacional checohist. České národní obrození

parlament: Parlamento de la República ChecaParlament České republiky

peněžní: cheque , talón peněžní poukázka

pověst: Antiguas leyendas checasStaré pověsti české dílo Jiráska

registrovaný: cheque registradoekon. registrovaný šek

zaplatit: pagar en efectivo/con tarjeta/con chequezaplatit v hotovosti/kartou/šekem

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

šekový: libreta de chequesšeková knížka

vystavit: expedir chequevystavit šek