Hlavní obsah

ir

Intranzitivní sloveso

 1. jít, jetir (a) por el panjít pro chleba¿Adónde vas?Kam jdeš?ir a piejít pěškyir a comprarjít nakupovat běžný nákupir de comprasjít na nákupy utrácetir en cochejet autem
 2. a alg chodit, jezdit kam do školy ap.
 3. jít hodinky ap., fungovat
 4. con alg nosit co sukni ap.
 5. con alg patřit k čemu, do čeho
 6. hovor.a algn líbit se, vyhovovat, hodit se komu
 7. mat.být, rovnat se
 8. con alg vsadit, přihodit co peníze ap.
 9. a alg vést, jet kam do města ap.
 10. táhnout se, rozkládat se pláž ap.
 11. slušet, padnout, hodit se oblek ap.
 12. con alg hodit se k čemu
 13. (pomalu) začínats gerundiem
 14. a hacer alg hodlat, chystat se udělat co pracovat ap.Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.
 15. en alg být spojený s čím s úspěchem ap.
 16. en alg být na úkor, ovlivňovat co, mít vliv na co na kvalitu ap.
 17. de alg být o čem
 18. de alg jít (na to) jak chytře ap., dělat ze sebe co
 19. a alg stát se jakým lepším ap.

Vyskytuje se v

camino: ir su caminojít svou cestou, přen. jít si po své práci

carajo: ir al carajojít do hajzlu

carajo: irse al carajopodělat se, jít do kytek/hajzlu plán ap.

cerro: irse por los cerros de Úbedaodchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řeči

chutar: ir que chutabýt lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačit

copa: ir(se) de copasjít na skleničku

espárrago: irse a freír espárragosjít do háje člověk, projekt ap.

fuera: con la lengua fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

fuera: dejar fueranechat stranou, vyřadit, vyloučit

fuera: fuera dekromě

grano: ir al granojít k jádru (věci)

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

juerga: ir de juergajít flámovat, vyrazit si

lengua: con la lengua afuera/fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

lengua: irse de la lenguanedat si pozor na pusu, pustit si pusu na špacír

lugar: fuera de lugarnemístný, nepatřičný

mierda: irse alg a la mierdaskončit/být v hajzlu, jít do hajzlu

mundo: irse de este mundoodejít z tohoto světa zemřít

parte: no ir a ninguna partenebýt důležitý, být zanedbatelný

peor: ir de mal en peorjít od desíti k pěti

pie: andar/ir con los pies de plomodát si majzla/pozor, být opatrný

porra: irse a la porrajít do háje

qué: ¡Qué va!Kdepak!, Ani nápad!

rueda: ir sobre ruedasjít jako na drátkách dařit se

ser: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

si: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

uso: fuera de usonepoužívaný, nenosící se

adelantado: ir adelantadojít napřed, jít vpředu

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

alterne: ir de alternejít se bavit/do společnosti

buscar: ir a buscar (a) alg(n)stavit se pro koho/co, vyzvednout koho/co ze školy ap.

cama: irse a la camajít spát

caso: fuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci

compra: ir de comprasjít na nákup(y)

común: fuera de lo comúnneobvykle, nezvykle, mimořádně

desmedro: (ir) en desmedro de alg(být) na úkor čeho

detrás: andar/estar/ir detrás de alg(n)jít po kom/čem, hledat koho/co

detrimento: ir en detrimento de alg(n)být ke škodě/na újmu komu/čemu

fuera: fuera de serviciomimo provoz

fuera: fuera de usone(po)užívaný

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

vacaciones: ir de vacacionesjet na dovolenou

acampada: ir/salir de acampadajet do kempu/stanovat

adónde: ¿Adónde vas?Kam jdeš?

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

alocado: ir alocadojednat bezhlavě/ztřeštěně

atajo: tomar un atajo, ir por un atajojít zkratkou

autobús: ir en autobúsjet autobusem

avión: ir/viajar en aviónletět/cestovat letadlem

bicicleta: ir/montar en bicicletajet na kole

cacería: ir de caceríajít na hon

caza: ir de cazajít na lov

dónde: ¿(A) dónde vas?Kam jdeš?

excursión: ir de excursiónjet na výlet

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

nota: ir para notausilovat o vyznamenání

parranda: irse de parrandajít na tah flámovat

playa: ir a la playajít/jet k moři

por: ir por la callejít po ulici

por: América fue descubierta por Cristóbal Colón.Amerika byla objevena Kryštofem Kolumbem.

por: ir por panjít pro chleba

puta: ir/andar de putasjít/chodit za děvkama

quién: ¿Con quién vas?S kým jdeš?

urna: ir/acudir a las urnasjít k urnám/volit

gala: ir/vestir de galamít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šaty