Hlavní obsah

partir

Fráze

  1. a partir de od časově

Vyskytuje se v

alma: partir el almadrásat/rvát srdce působit velkou lítost

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bacalao: cortar/partir el bacalaomít hlavní slovo, rozhodovat

brazo: a brazo partidozuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.

parte: de parte de algnod koho

parte: la parte del leónlví podíl

parte: llevar la mejor/peor partebýt ve výhodě/v nevýhodě

parte: no ir a ninguna partenebýt důležitý, být zanedbatelný

parte: no llevar/conducir a ninguna partenevést nikam/k ničemu

parte: no tener arte ni parte en algnemít podíl na čem

parte: parte alícuotapodíl beze zbytku, alikvotní podíl

parte: partes de la oraciónslovní druhy

parte: partes pudendaspřirození, rozkrok

parte: salva sea la partezadek

parte: ser juez y partenerozhodovat nezúčastněně

parte: tomar parte en alg(z)účastnit se čeho, podílet se na čem

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

pudendo: partes pudendasohanbí

acusador: práv. parte acusadoražalující strana, obžaloba

amistoso: partido amistosopřátelský zápas

clasificatorio: sport. partido clasificatoriokvalifikační zápas

comprador: parte compradorakupující strana ve smlouvě

contratante: parte contratantesmluvní strana

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

integral: parte integralneoddělitelná součást

médico: parte médicolékařská zpráva

meteorológico: parte meteorológicozprávy o počasí, počasí relace

parte: a alguna parteněkam

parte: a ninguna partenikam

parte: en alguna parteněkde

parte: en ninguna partenikde

parte: por todas partesvšude

parte: por parte de algnze strany koho

parte: por una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...

parte: parte médicolékařská zpráva

parte: parte meteorológicozprávy o počasí

parte: parte oficialúřední zpráva

partido: partido amistosopřátelské utkání

partido: partido de desempaterozhodující zápas

partido: sacar partidozískat prospěch

prematuro: parto prematuropředčasný porod

cuarto: cuarta partečtvrtina

parte: en partečástečný, částečně, neúplný, neúplně

parte: hacer las partes de alg(roz)dělit co

parte: dar parte de algoznámit co, podat zprávu o čem, nahlásit co

quincuagésimo: quincuagésima partepadesátina

recuerdo: dar recuerdos de parte de algnpozdravovat od koho