Hlavní obsah

zvuk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vjem) sonido m, son m(rušivý) ruido mjít po zvukuseguir el sonidokvalita zvukucalidad f del sonidovydávat zvukemitir sonido
  2. (mechanické vlnění) sonido mrychlost zvukuvelocidad f del sonidostereofonní zvuksonido m estereofónicošíření zvukupropagación f del sonido
  3. (ve filmu) sonido m, banda f sonoramistr zvukumaestro m del sonido
  4. přen.(pověst) reputación f, fama f, son mmít dobrý zvuktener buena fama f

Vyskytuje se v

odraz: fyz. odraz zvukureflexión del sonido

přenos: tech. přenos zvukutransmisión del sonido

síla: síla zvukuintensidad del sonido

synchronizace: film. synchronizace zvuku a obrazusincronización de sonido e imagen

amplificador: amplificador de sonidozesilovač zvuku

volumen: bajar/subir el volumenztlumit/zesílit zvuk