Hlavní obsah

oír

Vyskytuje se v

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

interno: anat. oído internovnitřní ucho

medio: oído mediostřední ucho

misa: asistir a/oír misabýt na mši

oído: duro de oídonedoslýchavý

jakoby: como si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosajakoby nic

napnout: aguzar el oídonapnout uši/sluch

ouško: al oídodo ouška něco říci ap.

sluch: oído absolutoabsolutní sluch

střední: oído medioanat. střední ucho

ucho: oído interno/medio/externoanat. vnitřní/střední/vnější ucho

vnější: oído externoanat. vnější ucho

vnitřní: oído internoanat. vnitřní ucho

doslech: estar al alcance del oídobýt na doslech

hudební: oído musicalhudební sluch

nastražit: alargar la vista/aguzar el oídonastražit oči/uši

slyšet: ¿Me oye?Slyšíte mě?

uslyšet: Cuando se enteró de alg..., Cuando lo oyó...Když to uslyšel,...

vnímat: ¿Me oyes?Vnímáš mě? slyšíš mě

zbystřit: aguzar el oídozbystřit sluch

kudla: Cuando lo oigo me hierve la sangre.Když to slyším, otvírá se mi kudla v kapse.

matný: oír campanas y no saber dóndemít jen matnou představu

rada: Quien no oye el consejo, no llega a viejo.Komu není rady, tomu není pomoci.

špendlík: poder oírse caer un alfilerbýt slyšet špendlík spadnout

tam: entrar a algn por un oído y salir por el otropouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.

zeď: Las paredes oyen.I zdi mají uši.

oír: (no querer) ni oír hablar de alg(n)(nechtít) nic slyšet o kom/čem