Hlavní obsah

interno

Vyskytuje se v

interno: anat. oído internovnitřní ucho

oído: oído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

otitis: otitis media/internazánět středního/vnitřního ucha

reglamento: reglamento interno de la empresavnitřní řád firmy

teléfono: teléfono internovnitřní telefonní síť

medicamento: medicamento interno/externolék k vnitřnímu/vnějšímu použití

interní: medicina internamed. interní lékařství

krvácení: hemorragia internavnitřní krvácení

lékařství: medicina internainterní lékařství

motor: motor de combustión internaspalovací motor

paměť: memoria interna/externavnitřní/vnější paměť

sekrece: secreción externa/internavnější/vnitřní sekrece

ucho: oído interno/medio/externoanat. vnitřní/střední/vnější ucho

vnitřní: medicamentos de uso internomed. léky pro vnitřní užití

zánět: otitis internazánět vnitřního ucha

žláza: glándulas de secreción internažlázy s vnitřní sekrecí

vyšetření: examen internomed. interní vyšetření