Hlavní obsah

dos

Vyskytuje se v

aguja: aguja (de media)(pletací) jehlice

baraja: jugar con dos barajashrát dvojí hru

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

espada: espada de dos filosdvousečná zbraň

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

hacer: a medio hacerrozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný

mano: de primera/segunda manoz první/druhé ruky zboží

media: la mediapůl část hodiny

medio: mediosprostředky peníze ap.

pensión: media pensiónpolopenze

plano: estar en el segundo planobýt vedlejší, být na druhé koleji

alto: Alta Edad Mediaraný středověk

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

aritmético: media aritméticaaritmetický průměr

clase: clase baja/media/altanižší/střední/vyšší třída

comunicación: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

filo: i přen. arma de doble filo/dos filosdvojsečná zbraň

hermano: medio hermanonevlastní bratr mající společného jednoho rodiče

jornada: media jornadapoloviční (pracovní) úvazek

locomoción: medio de locomocióndopravní prostředek

luna: media lunapůlměsíc, srpek měsíce na nebi, symbol

luto: medio lutosmutek nedržený přísně

mañana: a media mañanauprostřed dopoledne

masivo: medios masivoshromadné sdělovací prostředky, masmédia

ministerio: Ministerio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

nupcias: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit

oído: oído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

oriente: Mediano/Medio OrienteStřední Východ

otitis: otitis media/internazánět středního/vnitřního ucha

piso: autobús de dos pisosdvouposchoďový autobus

punto: dos puntosdvojtečka

sobrino: sobrino segundoprasynovec

transporte: medio de transportedopravní prostředek

vuelta: media vueltapůlotáčka, půlobrat při tanci ap.

a: dos a dosdva na dva, dvě ku dvěma

asta: bandera a media astavlajka na půl žerdi

bajo: Baja Edad Mediapozdní středověk

consecutivo: dos años consecutivosdva roky po sobě

dentro: dentro de dos díasza dva dny

día: dos veces al díadvakrát denně

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích

estatura: estatura mediastřední vzrůst

kilo: medio kilopůl kila

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

mundial: Segunda Guerra Mundialdruhá světová válka

vez: dos vecesdvakrát

matar: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

mirar: mirar de (medio) lado a algndívat se přes prsty na koho

mitad: en mitad de alguprostřed, v prostředku, během čeho