Hlavní obsah

chystat se

Nedokonavé sloveso

  • k čemu ir a alg, prepararse para alg(zamýšlet) pensar hacer algprávě se chystat udělat codisponerse a hacer alg, estar a punto de hacer alg