Hlavní obsah

débil

Vyskytuje se v

punto: punto débilslabé místo, slabá stránka, slabina

měkký: hombre débilměkký člověk

místo: punto débilslabé místo

samohláska: vocal débil/fuerteslabá/silná samohláska

slabý: sexo débilslabé pohlaví

tep: pulso débilslabý tep

slabo: Me siento débil.Je mi slabo.

něžný: sexo débil, bello sexo něžné pohlaví

úraz: escollo , punto débilkámen úrazu

débil: punto débilslabé místo, slabina