Hlavní obsah

měkký

Přídavné jméno

  1. (poddajný) blando, tiernoměkká vazba knihytapa f/encuadernación f blandaměkká vodaagua f blanda
  2. (jemný, mírný) suavehud. menorfot. měkký negativnegativo m suavehud. měkká stupniceescala f menor
  3. (souhláska ap.) suaveměkké ii f latinaměkká souhláskaconsonante m suave
  4. (citlivý, dobrácký) sensible, débilměkký člověkhombre m débilměkká výchovaeducación f liberal
  5. (slabě působící) blandoměkké drogydrogas f pl blandas

Vyskytuje se v

droga: měkké/tvrdé drogydrogas blandas/duras

dřevo: tvrdé/měkké dřevomadera dura/blanda

patro: měkké patropaladar blando, velo del paladar

plena: tvrdá/měkká plena mozkováduramadre /piamadre

vazba: měkká vazba knihyencuadernación flexible

voda: měkká/tvrdá vodaagua blanda/dura

agua: agua blandaměkká voda

droga: droga dura/blandatvrdá/měkká droga

paladar: paladar blando, velo del paladarzadní/měkké patro