Hlavní obsah

něco

Vyskytuje se v

mít: tener algo en común con alg(n)mít něco společného s kým/čím

takový: algo por el estiloněco takového

bolet: ¿Le duele algo?Bolí vás něco?

jídlo: ¿Quieres algo de/para comer?Chceš něco k jídlu?

jiný: otra cosaněco jiného

napadnout: Se le ocurrió una cosa.Něco ho napadlo.

nepořádek: ¿Algo está mal?Je něco v nepořádku?

nic: Algo es algo.Lepší něco než nic.

pití: algo de/para beberněco k pití

požádat: ¿Le puedo pedir algo?Mohu vás o něco požádat?

proclení: ¿Tiene algo que declarar?Máte něco k proclení?

připomínat: Me suena.Něco mi to připomíná.

stát se: ¿Te pasó algo?Stalo se ti něco?

uniknout: ¿Se me ha escapado algo?Uniklo mi něco?

vymyslet: Ya me inventaré algo.Něco už si vymyslím.

vzkázat: ¿Quiere dejarle un recado?Chcete mu něco vzkázat?

zeptat se: ¿Puedo preguntar algo?Mohu se na něco zeptat?

styl: hacer algo a lo grandedělat něco ve velkém stylu

všechen, všechna, všechno: No hay mal que por bien no venga.Všechno zlé je k něčemu dobré.

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

cosa: otra cosaněco jiného

gordo: hovor. algo gordoněco velkého

tapa: ir de tapasjít do baru na něco malého

ángel: tener ángelmít kouzlo, mít něco do sebe

aquel: tener su aquelmít něco do sebe

něco: ¿Hay algo de nuevo?Je něco nového?