Hlavní obsah

con

Vyskytuje se v

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

ajilimoje: con todos sus ajilimójilisse vším všudy

alfiler: con alfileresneucelený, chatrný, děravý znalosti ap.

alma: agradecer con el almaz celého srdce oceňovat

almohada: consultar alg con la almohadanechat si projít hlavou co, vyspat se na to

amapola: con/de semillas de amapolamakový, s mákem pečivo ap.

amigable: amigable con el usuariosnadno ovladatelný, uživatelsky příjemný program ap.

amor: con/de mil amoress velkou chutí/radostí, velice rád

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

arreglo: con arreglo apodle, ve shodě s, v souladu s

avaricia: con avariciamoc, hrozně, strašně, hodně

baraja: jugar con dos barajashrát dvojí hru

bota: estar de botas/con las botas puestasbýt připravený/nastartovaný/nachystaný

brazo: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přijmout ap.

cabeza: no dejar títere con cabezanenechat kámen na kameni

con: con (tal de) quejestli(že), pokud, když

detenimiento: con detenimientopečlivě, bedlivě, pozorně

dios: ¡Vaya con Dios!Buď s Bohem!, Bůh tě provázej! rozloučení

disimulo: con disimulonenápadně, tajně

duro: con cara duradrzý

especialidad: con especialidadzejména, zvláště, obzvláště

frente: con la frente muy altase zvednutou hlavou hrdě

fuera: con la lengua fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

gallina: acostarse con las gallinaschodit spát se slepicemi

gorra: con la gorrahravě, levou zadní

junto: junto conzároveň s, (spolu) s

leche: estar con la leche en los labiosmít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po bradě

lengua: con la lengua afuera/fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

lujo: con todo lujo de detallesse vším všudy

lupa: con lupadůkladně, pozorně

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

molino: comulgar con/tragarlas como ruedas de molinouvěřit úplně všemu

nariz: darse de narices con algnsrazit se s kým při chůzi

ni: ni con muchoani zdaleka

oveja: cada oveja con su parejasvůj k svému

pelo: con pelos y señalesdo nejmenšího detailu, dopodrobna vylíčit ap.

perdón: con perdóns prominutím v řeči, s dovolením

pie: andar/ir con los pies de plomodát si majzla/pozor, být opatrný

puerta: dar con la puerta en las narices a algnprásknout komu dveřmi před nosem, zavřít komu dveře před nosem

queso: dársela con quesopodfouknout, napálit

respecto: respecto a/de, con respecto aco se týká/týče, ohledně, pokud jde o

rueda: comulgar con ruedas de molinovšechno zbaštit, spolknout i s navijákem

tal: con tal (de) quejestli(že), za předpokladu, že, když

todo: con todo (y con eso)ale, avšak, nicméně

vista: comer con la vistahltat/sníst pohledem

abnegación: con abnegaciónobětavě, odříkavě, se sebezapřením

abrochar: abrochar con botoneszapnout na knoflíky

abundancia: en/con abundanciahodně, hojně, dost

acierto: con aciertošikovně, obratně

afán: con mucho afánvelice usilovně, se zápalem

agrado: con agrados potěšením

agresividad: con agresividadagresivně, útočně, nepřátelsky

ahínco: con ahíncousilovně, se zápalem, úporně, horlivě, zapáleně, zaníceně, nadšeně

altivez: con altivezpovýšeně, domýšlivě, arogantně

altruismo: con altruismonesobecky, altruisticky

amabilidad: con amabilidadlaskavě, přívětivě, vstřícně

ambición: con ambiciónambiciózně

ambigüedad: con ambigüedaddvojznačně, dvojsmyslně, nejednoznačně, nejasně

amenidad: con amenidadpříjemně, zábavně

ansiedad: con ansiedaddychtivě, toužebně

antelación: con antelacións předstihem, předem, dopředu

anterioridad: con anterioridads předstihem, napřed, dříve, a alg před čím

anticipación: con anticipaciónpředem, s předstihem

añoranza: con añoranzateskně, s nostalgií

apatía: con apatíalhostejně, netečně

aplomo: con aplomosebevědomě, vyrovnaně

arrogancia: con arroganciaarogantně, zpupně, nadutě

atolondramiento: con atolondramientozbrkle

audacia: con audaciaodvážně, směle, odhodlaně

benevolencia: con benevolencialaskavě, vlídně

brevedad: con brevedadv krátkosti, stručně

brío: con bríoenergicky, s vervou

café: café con lechemléčná káva, káva melange

calma: tomar con calmabrát s klidem

cariño: con cariñoněžně, s láskou

cartucho: cartucho con balaostrý náboj, ostrá patrona

cautela: con cautelaopatrně, obezřetně

cerrado: cerrado con llavezamčený, zamknutý

cerrar: cerrar con llavezamknout

cielo: cielo con nubesoblačno, oblačné nebe

condescendencia: con condescendenciaochotně

condición: con/bajo la condición de que, a condición de quepod podmínkou, že

consecuencia: en consecuencia conv souladu s čím, v návaznosti na co

cordura: con cordurarozumně, rozvážně, chytře, moudře

crispación: con crispaciónpodrážděně, nervózně

cuidado: Cuidado con el perro.Pozor, zlý pes.

decencia: con decenciaslušně i kvalitou ap.

decoro: con decorouctivě

defender: defender con uñas y dientesbránit zuby nehty

delicadeza: con delicadezaohleduplně

desagrado: con desagrados nechutí, s odporem

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

ani: ni por asomo, expr. y un pimiento, narices, y un jamón (con chorreras)hovor. ani náhodou

cigareta: cigarrillo con filtro/sin filtrocigareta s filtrem/bez filtru

detail: hasta el último detalle, hovor. con puntos y comasdo detailu

devadesát: con una probabilidad del noventa y nueve por cientona devadesát devět procent

dobrý: con buena intención, con buenas intencioness dobrým úmyslem

dovolení: Con permiso., Perdone.S dovolením. zdvořilostní obrat

džin: gin-tónica , gin tónica , ginebra con tónicadžin s tonikem

elán: con entusiasmos elánem

frázový: verbo con preposición/preposicionalfrázové sloveso

hněv: con enojos hněvem

hrozit: amenazar a algn con el puñohrozit komu pěstí

chodit: andar con bastónchodit o holi

chuť: con ganas, de buena gana, con mucho gustos chutí něco udělat

chytit: pillar a algn con las manos en la mesa, coger a algn con el hurto en las manospřen. chytit při činu koho

káva: café con leche, s troškou mléka café cortadokáva s mlékem

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

kocour: gato con botaskocour v botách pohádková postava

kůň: caballo con arcossport. kůň našíř

ledový: vidrio con floressklář. ledové sklo

lpět: casarse con su opiniónpřen., hovor. lpět na svém názoru

míra: con mesura, con modos mírou

mléčný: arroz con lechemléčná rýže

mluvit: hablar con fluidezmluvit plynule

napětí: escuchar (a) alg(n) con atenciónnaslouchat komu/čemu s napětím

balonek: globo hinchado con heliobalonek nafouknutý heliem

bublinka: agua con gasvoda s bublinkami

diamant: anillo con diamanteprsten s diamantem

do: el tren con destino a Pragavlak do Prahy

dokořán: con los ojos como platospřen. s očima dokořán udiveně

drobné: Quédese con el cambio.Drobné si nechte.

fašizující: movimiento /grupo con tendencias fascistasfašizující směr/skupina

filtr: cigarrillos sin filtro/con filtrocigarety bez filtru/s filtrem

hořčík: agua mineral con magnesiominerální voda s hořčíkem

jistě: Lo sé con seguridad.Vím to jistě.

karta: pagar con tarjeta(za)platit kartou

kaše: papilla de arroz, arroz con lecherýžová kaše

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

knoflík: abrochar con botones, abotonarzapnout na knoflíky

kolečko: marcar con círculooznačit kolečkem

kromě: Está abierto todos los días con excepción de los lunes.Je otevřeno denně kromě pondělí.

lednice: nevera con congeladorlednice s mrazákem

lékařský: (solo) con receta médica(jen) na lékařský předpis

malovat: pintarse los labios con una barra de labiosmalovat si ústa rtěnkou

máslo: pan con mantequillachléb s máslem

mašinerie: operar con una parte de la maquinariaobsluhovat část mašinerie

mířit: ¿Qué quiere decir con eso?Kam tím míříte?

mít: No quiero tener nada con él.Nechci s ním nic mít.

mléko: café con lechekáva s mlékem

muset: Tengo que hablar con ella.Musím s ní mluvit.

myslet: ¿Qué quieres decir con eso?Co tím myslíš?

myšlenka: identificarse con la ideavzít myšlenku za svou

naobědvat se: ¿Vas a comer con nosotros?Naobědváš se s námi?

blecha: como un niño con zapatos nuevosšťastný jak blecha

bojovat: luchar con uñas y dientes contra algnbojovat zuby nehty proti komu

čas: Todo tiene su tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Všechno má svůj čas.

čert: combatir fuego con fuegovyhánět čerta ďáblem

ďábel: pactar con el diablo/demoniospolčit se s ďáblem

hadr: Ir con la hora pegada al culo.Lítat jako hadr na holi.