Hlavní obsah

cual

Zájmeno

  • který, jenžcada cualkaždý (sám)por lo cualpročež, a proto, a tudížsegún el cualpodle nějžtal cual(přesně) tak jak o způsobu

Vyskytuje se v

tal: tal cualtak jak(o)

tal: tal y cuala tak dále, a takové věci

cada: cada uno/cualkaždý člověk

a: a tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cual

ohled: s ohledem na to...en vista de lo cual...

kdesi: kdesi cosi všelicos, leccostal y cual cosa