Hlavní obsah

cual

Zájmeno

  • který, jenžcada cualkaždý (sám)por lo cualpročež, a proto, a tudížsegún el cualpodle nějžtal cual(přesně) tak jak o způsobu

Vyskytuje se v

tal: tal cualtak jak(o)

cada: cada uno/cualkaždý člověk

a: etcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cuala tak dále

ohled: en vista de lo cual...s ohledem na to...

kdesi: tal y cual cosakdesi cosi všelicos, leccos

cual: cada cualkaždý (sám)