Hlavní obsah

který

Zájmeno

  1. (tázací) (před podst. jm.) ¿qué?(i před slovesem, zájmenem) ¿cuál?Které z těch aut je tvoje?¿Cuál de los coches es el tuyo?Ve kterém patře bydlíš?¿En qué piso vives?
  2. (vztažné) que, el que(osoby) quien
  3. (kterýkoli) cualquier(a)

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten - kdo, ten - kterýk němuž se odkazuje el que/cual

ten, ta, to: ten kterýpříslušný correspondiente, respectivo

štěkat: i přen. Pes, který štěká, nekouše.Perro que ladra no muerde., Perro ladrador, poco mordedor.

vy: Která z vás ...?¿Cuál de vosotras ...?

kousat: Pes, který štěká, nekouše.El perro ladrador poco mordedor.

pes: Pes, který štěká, nekouše.Perro que ladra, no muerde., Perro ladrador, poco mordedor.