Hlavní obsah

desetinný

Přídavné jméno

  • decimaldesetinná číslanúmeros m pl decimalesdesetinná soustava měr a vahsistema m métrico decimaltři desetinná místatres decimalesdesetinný zlomekfracción f decimal

Vyskytuje se v

číslo: mat. celé/desetinné číslonúmero entero/decimal

převést: převést zlomky na desetinná číslaconvertir fracciones en números decimales

zlomek: desetinný zlomekfracción decimal

número: número decimaldesetinné číslo