Hlavní obsah

contratante

Přídavné jménop act de contratar

Vyskytuje se v

arrendamiento: nájemní smlouvacontrato de arrendamiento

compraventa: kupní smlouvacontrato de compraventa

condición: smluvní podmínkycondiciones de contrato

contrato: kupní smlouvacontrato de compraventa

incumplimiento: nesplnění smlouvyincumplimiento del contrato

indefinido: smlouva na dobu neurčitoucontrato indefinido

renovable: obnovitelná smlouvacontrato renovable

temporal: smlouva na dobu určitoucontrato temporal

licencia: licenční smlouvacontrato de licencia

anulovat: anulovat smlouvurescindir un contrato

doba: smlouva na dobu určitou/neurčitoucontrato definido/indefinido

dohoda: ústní dohodacontrato oral

klauzule: ekon. klauzule pojistné smlouvycláusula del contrato de seguro

oboustranný: oboustranná dohodacontrato bilateral

podmínka: práv. smluvní podmínkycondiciones del contrato

pojistný: pojistná smlouvacontrato de seguro

pracovní: pracovní smlouvacontrato de trabajo

smlouva: nájemní smlouvacontrato de arrendamiento/alquiler

smluvní: smluvní podmínkycondiciones del contrato

určitý: smlouva na dobu určitoucontrato temporal

vypovědět: vypovědět smlouvurescindir el contrato

kupní: kupní cena/smlouvaprecio /contrato de compra

porušit: porušit smlouvuromper el contrato

přijmout: Přijmeme nové pracovníky.Vamos a contratar nuevos empleados.

sepsat: sepsat smlouvuredactar el contrato

uzavřít: uzavřít smlouvufirmar un contrato

contratante: smluvní stranaparte contratante