Hlavní obsah

jednou, jedenkrát

Číslovka

  • o počtuuna vezjednou za měsícuna vez al mesani jednouni una (sola) vezjen jednouuna sola vezještě jednouuna vez más

Vyskytuje se v

týž, tentýž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení uno y el mismo

ještě: ještě jednouuna vez más

po: jeden po druhém postupněsucesivamente

po: jeden po druhémuno tras otro

po: po jednomuno por uno

použití: na jedno použitídesechable, de uso único

pro: jednou pro vždyde una vez para siempre

ráz: na jeden ráz, jedním rázemde un tirón

sto: jeden ze stauno de cada cien

tolik: ještě jednou tolik čehootro tanto de alg

být: Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.

čas: jednou za čas, čas od časude vez en cuando, přen. de Pascuas a Ramos

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?¿Me da otro café?

druhý: z jednoho konce na druhýde lado a lado

háček: Má to jeden háček.Tiene un pero.

jeden, jedna, jedno: jeden a půluno y medio

jeden, jedna, jedno: jeden tisíc(un) mil

jeden, jedna, jedno: jeden za druhýmuno tras otro

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

jedno: To je jedno.No importa.

procento: jedno procentouno por ciento

prosím: Jednu kávu, prosím.Un café, por favor.

provždy: jednou provždy(de) una vez para siempre, de una vez por todas

připomínat: To mi připomíná jeden vtip.Eso me recuerda un chiste.

z, ze: jeden z dobrovolníkůuno de los voluntarios

za: jednou za časde vez en cuando

za: jednou za měsíc/rokuna vez al mes/año

za: jeden za druhým jít ap.uno tras otro

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

hlas: jedním hlasempor unanimidad

hrob: být jednou nohou v hroběestar con un pie en el hoyo

jeden, jedna, jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

karta: vsadit všechno na jednu kartujugárselo a una carta

kus: v jednom kusesin parar, sin interrupción, sin cesar

loď: Jsme všichni na jedné lodi.Estamos en el mismo barco.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

muž: jako jeden mužcomo un solo hombre

paní: expr. jedna paní povídalachismes de comadres

rána: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Más vale prevenir que curar.

slunce: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.El mar está lleno de peces.

smetiště: Dva kohouti na jednom smetišti.Dos gallos no cantan bien en un gallinero.

spočítat: dát se spočítat na prstech jedné rukypoder contarse con los dedos de la mano

strana: na jedné straně..., na druhé straně...por un lado..., por otro lado...

tah: slang. jedním tahem/v tahu souvislede una tirada

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.entrar a algn por un oído y salir por el otro

tělo: být s kým jedno tělo a jedna dušeser almas gemelas con algn

uherský: jednou za uherský rokde higos a brevas, de tarde en tarde

ucho: být jedno (velké) ucho dobře poslouchatser todo oídos

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una sola golondrina no anuncia el verano.

vsadit: vsadit vše na jednu kartuponer toda la carne en el asador, jugárselo todo a una carta

všechen, všechna, všechno: Jeden za všechny, všichni za jednoho.Uno para todos y todos para uno.

všechen, všechna, všechno: vsadit všechno na jednu kartuponerlo todo a una carta, poner toda la carne en el asador

záběr: udělat co na jeden záběr najednouhacer alg de (un) golpe

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

zátah: na jeden zátah bez přerušeníde un tirón

incógnita: mat. ecuación de una incógnitarovnice o jedné neznámé

indistinto: ser indistinto algbýt jedno co, nezáležet na čem

mil: tanto por milna jeden tisíc obyvatel ap.

mismo: dar/ser lo mismobýt jedno

parte: por una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...

por: uno por unopo jednom, jeden za druhým

quisque: cada quisquekaždý (jeden)

unísono: al unísonojedním hlasem, jednomyslně, jednohlasně, svorně

coma: uno coma seisjedna celá šest

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

tras: uno tras otrojeden za druhým

un: solo un díajenom jeden den

uno: Es la una.Je jedna (hodina).

contar: contarse con los dedos de la manodát se spočítat na prstech jedné ruky

golondrina: pořek. Una golondrina no hace verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

importar: importar un bledo/comino/pitobýt jedno/fuk

matar: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

oído: ser todo oídosbýt jedno velké ucho