Hlavní obsah

matar

Vyskytuje se v

mate: cesmína paraguayská, matéhierba/yerba mate

yerba: cesmína paraguayská, matéyerba (mate)

hambre: zahnat hladhovor. matar el hambre

matar: umučit hlady dát málo jístmatar de hambre

krátit: krátit si dlouhou chvílimatar el tiempo, bavit se entretenerse

šach: šach matjaque mate

uškodit: To ti nijak neuškodí.Eso no te matará/hará daño.

zahnat: zahnat hladmatar el hambre

moucha: Neublížil by ani mouše.No mataría ni una mosca.

propadnout se: expr. ať se propadnu (jestli) vyjádření jistotyque me maten (si)

rána: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

utrhnout: On ti hlavu neutrhne.No te va a matar.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

jaque: šach mat(jaque) mate