Hlavní obsah

matar

Vyskytuje se v

jaque: (jaque) matešach mat

mate: hierba/yerba matecesmína paraguayská, maté

yerba: yerba (mate)cesmína paraguayská, maté

hambre: hovor. matar el hambrezahnat hlad

krátit: krátit si dlouhou chvílimatar el tiempo, bavit se entretenerse

šach: šach matjaque mate

uškodit: To ti nijak neuškodí.Eso no te matará/hará daño.

zahnat: zahnat hladmatar el hambre

moucha: Neublížil by ani mouše.No mataría ni una mosca.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

propadnout se: expr. ať se propadnu (jestli) vyjádření jistotyque me maten (si)

rána: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

utrhnout: On ti hlavu neutrhne.No te va a matar.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoumatar dos pájaros de un tiro

zabít: Co tě nezabije, to tě posílí.Lo que no te mata, te hace más fuerte.