Hlavní obsah

auxiliar

Tranzitivní sloveso

  1. a algn pomoci v nebezpečí ap. komu
  2. círk.zaopatřit umírajícího

Vyskytuje se v

técnico: auxiliar técnico sanitariopomocný zdravotnický personál, ošetřovatel

administrativo: auxiliar administrativopomocný úředník

auxilio: práv. denegación de auxilioneposkytnutí pomoci

pomoc: denegación de auxiliopráv. neposkytnutí pomoci

pomocný: verbo auxiliarling. pomocné sloveso

poskytnout: prestar (primeros) auxilio(s)/socorro a algnposkytnout komu (první) pomoc

rozhodčí: árbitro auxiliarpomocný rozhodčí

sloveso: verbo reflexivo/auxiliar/modalzvratné/pomocné/způsobové sloveso

auxiliar: ling. verbo auxiliarpomocné sloveso