Hlavní obsah

sloveso

Podstatné jméno, rod střední

  • verbo mpravidelné/nepravidelné slovesoverbo m regular/irregularzvratné/pomocné/způsobové slovesoverbo m reflexivo/auxiliar/modal

Vyskytuje se v

defektní: ling. defektní slovesoverbo defectivo

frázový: frázové slovesoverbo con preposición/preposicional

modální: modální slovesoverbo modal

pomocný: ling. pomocné slovesoverbo auxiliar

pravidelný: ling. pravidelná slovesaverbos regulares

přechodný: ling. přechodná slovesaverbos transitivos

intranzitivní: intranzitivní slovesoverbo intransitivo

auxiliar: pomocné slovesoling. verbo auxiliar

modal: modální slovesoverbo modal

pronominal: zvratné slovesoverbo pronominal

reflexivo: zvratné slovesoverbo reflexivo

sloveso: pravidelné/nepravidelné slovesoverbo regular/irregular