Hlavní obsah

auxilio

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

técnico: auxiliar técnico sanitariopomocný zdravotnický personál, ošetřovatel

administrativo: auxiliar administrativopomocný úředník

auxilio: primeros auxiliosprvní pomoc raněnému ap.

pomoc: primeros auxilios první pomoc

pomocný: verbo auxiliarling. pomocné sloveso

poskytnout: prestar (primeros) auxilio(s)/socorro a algnposkytnout komu (první) pomoc

první: primeros auxilios první pomoc

rozhodčí: árbitro auxiliarpomocný rozhodčí

sloveso: verbo reflexivo/auxiliar/modalzvratné/pomocné/způsobové sloveso

auxiliar: ling. verbo auxiliarpomocné sloveso